Zorgverleners

Zorgverleners
Gynaecologen

Binnen de zorgeenheid Verloskunde werken  gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in de zorg en behandeling  rond de zwangerschap en bevalling. Zij zijn werkzaam op de polikliniek,  de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren en op het Verloscentrum. 

De chef de clinique is verantwoordelijk voor  de medische en organisatorische gang van zaken op de polikliniek en op  de afdeling. De eindverantwoordelijk-heid voor de opleiding en voor de  behandeling van de patiënten berust bij het hoofd van de zorgeenheid, de  hoogleraar Verloskunde. Er is een gynaecoloog aanwezig om supervisie te  geven aan arts-assistenten.

Wanneer er reden is om u op te nemen in de  thuiszorg of in het ziekenhuis, dan vindt uitwisseling van informatie  plaats tussen de polikliniek en de thuiszorg of de verpleegafdeling. Uw  gegevens worden doorgegeven aan de verpleegafdeling of de thuiszorg,  zodat altijd nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de polikliniek en de  andere afdelingen.

Verloskundigen

Het team van verloskundigen is werkzaam op de  polikliniek, de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren, het verloscentrum, de  buitenpraktijk en in de thuiszorg. 

Het team wordt aangestuurd door de  hoofdverlos-kundige. Het team kan bestaan uit zowel mannelijke als  vrouwelijke verloskundigen.

Het is organisatorisch niet mogelijk om uw  persoonlijke voorkeur aan te geven voor begeleiding door een mannelijke  of vrouwelijke zorgverlener.

Naast het controleren van zwangeren, het  begeleiden van bevallingen en kraambedden en uitvoering van de nazorg,  verzorgen zij een deel van het onderwijs aan co-assistenten, zowel theoretisch als praktisch.

Tevens controleren zij zwangeren met complicaties die thuis zijn opgenomen, en verrichten of participeren in onderzoek.

Echoscopisten

Echoscopisten zijn medewerkers op de polikliniek Verloskunde die het merendeel van de echo’s maken. Zij werken nauw samen met de artsen en verloskundigen.

Indien nodig maken zij ook echo’s op de unit  Zwangeren en het Verloscentrum. De uitslag wordt altijd doorgegeven aan  uw behandelend arts of verloskundige; deze zal de bevindingen met u  bespreken.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen op de zorgeenheid  Verloskunde zijn verdeeld over de polikliniek Verloskunde, de  verpleeg-afdeling Kraam/Zwangeren en het Verloscentrum. Elke unit bestaat uit een team van  seniorverpleegkundigen, Obstetrische High Care verpleegkundigen,  Obstetrie verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding. 

Er wordt naar gestreefd u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige(n) te laten verzorgen. Op de polikliniek werken naast verpleegkundigen ook (senior) polikliniekassistenten.

De polikliniekassistent ondersteunt uw zorgverlener tijdens het spreekuur. U kunt bij hen terecht met vragen over de polikliniek, voor het meten van uw bloeddruk etc. Op de polikliniek is 1 maal per week een diabetes-verpleegkundige en een HIV-verpleegkundige aanwezig.

Artsen, verloskundigen en
verpleegkundigen in opleiding

Een behandeling in een academisch ziekenhuis  betekent dat u ook te maken krijgt met artsen, verloskundigen en  verpleegkundigen die in opleiding zijn.

Co-assistenten zijn studenten geneeskunde die  in het ziekenhuis praktijkervaring opdoen. Bij de diverse contacten in  het ziekenhuis is vaak een co-assistent aanwezig.  Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die bij ons worden opgeleid tot gynaecoloog. Iedere assistent werkt een aantal maanden op de polikliniek of afdeling en wordt daarna opgevolgd door een andere assistent. Hierdoor kunt u, indien u  gedurende langere tijd de polikliniek bezoekt, geregeld een nieuw  gezicht zien. Ook lopen er student-verloskundigen stage, met name op de  polikliniek. Zij worden begeleid door een verloskundige of gynaecoloog.

Naast gediplomeerde verpleegkundigen kunt u te  maken krijgen met leerlingverpleegkundigen of stagiaires. De  zorgverleners in opleiding werken altijd onder begeleiding van een afgestudeerd zorgverlener.

Sociale hulpverleners

• Maatschappelijk werk
• Geestelijke verzorging

Maatschappelijk werk
Voor hulp bij het verwerken van emoties en  gebeurtenissen rondom zwangerschap, bevalling en geboorte kunt u terecht  bij één van de medewerkers van het Medisch Maatschappelijk Werk. 

Zij kunnen tevens ingaan op praktische vragen  met betrekking tot thuiszorg, financiële zaken en dergelijke. U kunt  zelf met de maatschappelijk werker contact

opnemen. Het telefoonnummer is op de  polikliniek en afdeling bekend. Ook kan uw behandelend arts of  verloskundige een afspraak voor u maken.

Geestelijke verzorging
Een opname kan veel emoties en vragen oproepen. 

Hoe kan ik mijn emoties verwerken? Welke beslissing moet ik nemen? Waar vind ik kracht om verder te gaan? 

Of u wilt gewoon eens uw hart luchten.

En vertrouwelijk gesprek kan dan tot steun  zijn. Daarvoor kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorgers van  het UMC Utrecht (bijvoorbeeld een r.k. pastoor, een humanistisch raadsvrouw, een predikant of een imam). De verpleging op de polikliniek en de afdeling kan u daarover informeren. Vraag desgewenst naar de folder ‘Geestelijke verzorging’.

Zorgverleners
Gynaecologen

Binnen de zorgeenheid Verloskunde werken  gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in de zorg en behandeling  rond de zwangerschap en bevalling. Zij zijn werkzaam op de polikliniek,  de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren en op het Verloscentrum. 

De chef de clinique is verantwoordelijk voor  de medische en organisatorische gang van zaken op de polikliniek en op  de afdeling. De eindverantwoordelijk-heid voor de opleiding en voor de  behandeling van de patiënten berust bij het hoofd van de zorgeenheid, de  hoogleraar Verloskunde. Er is een gynaecoloog aanwezig om supervisie te  geven aan arts-assistenten.

Wanneer er reden is om u op te nemen in de  thuiszorg of in het ziekenhuis, dan vindt uitwisseling van informatie  plaats tussen de polikliniek en de thuiszorg of de verpleegafdeling. Uw  gegevens worden doorgegeven aan de verpleegafdeling of de thuiszorg,  zodat altijd nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de polikliniek en de  andere afdelingen.

Verloskundigen

Het team van verloskundigen is werkzaam op de  polikliniek, de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren, het verloscentrum, de  buitenpraktijk en in de thuiszorg. 

Het team wordt aangestuurd door de  hoofdverlos-kundige. Het team kan bestaan uit zowel mannelijke als  vrouwelijke verloskundigen.

Het is organisatorisch niet mogelijk om uw  persoonlijke voorkeur aan te geven voor begeleiding door een mannelijke  of vrouwelijke zorgverlener.

Naast het controleren van zwangeren, het  begeleiden van bevallingen en kraambedden en uitvoering van de nazorg,  verzorgen zij een deel van het onderwijs aan co-assistenten, zowel theoretisch als praktisch.

Tevens controleren zij zwangeren met complicaties die thuis zijn opgenomen, en verrichten of participeren in onderzoek.

Echoscopisten

Echoscopisten zijn medewerkers op de polikliniek Verloskunde die het merendeel van de echo’s maken. Zij werken nauw samen met de artsen en verloskundigen.

Indien nodig maken zij ook echo’s op de unit  Zwangeren en het Verloscentrum. De uitslag wordt altijd doorgegeven aan  uw behandelend arts of verloskundige; deze zal de bevindingen met u  bespreken.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen op de zorgeenheid  Verloskunde zijn verdeeld over de polikliniek Verloskunde, de  verpleeg-afdeling Kraam/Zwangeren en het Verloscentrum. Elke unit bestaat uit een team van  seniorverpleegkundigen, Obstetrische High Care verpleegkundigen,  Obstetrie verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding. 

Er wordt naar gestreefd u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige(n) te laten verzorgen. Op de polikliniek werken naast verpleegkundigen ook (senior) polikliniekassistenten.

De polikliniekassistent ondersteunt uw zorgverlener tijdens het spreekuur. U kunt bij hen terecht met vragen over de polikliniek, voor het meten van uw bloeddruk etc. Op de polikliniek is 1 maal per week een diabetes-verpleegkundige en een HIV-verpleegkundige aanwezig.

Artsen, verloskundigen en
verpleegkundigen in opleiding

Een behandeling in een academisch ziekenhuis  betekent dat u ook te maken krijgt met artsen, verloskundigen en  verpleegkundigen die in opleiding zijn.

Co-assistenten zijn studenten geneeskunde die  in het ziekenhuis praktijkervaring opdoen. Bij de diverse contacten in  het ziekenhuis is vaak een co-assistent aanwezig.  Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die bij ons worden opgeleid tot gynaecoloog. Iedere assistent werkt een aantal maanden op de polikliniek of afdeling en wordt daarna opgevolgd door een andere assistent. Hierdoor kunt u, indien u  gedurende langere tijd de polikliniek bezoekt, geregeld een nieuw  gezicht zien. Ook lopen er student-verloskundigen stage, met name op de  polikliniek. Zij worden begeleid door een verloskundige of gynaecoloog.

Naast gediplomeerde verpleegkundigen kunt u te  maken krijgen met leerlingverpleegkundigen of stagiaires. De  zorgverleners in opleiding werken altijd onder begeleiding van een afgestudeerd zorgverlener.

Sociale hulpverleners

• Maatschappelijk werk
• Geestelijke verzorging

Maatschappelijk werk
Voor hulp bij het verwerken van emoties en  gebeurtenissen rondom zwangerschap, bevalling en geboorte kunt u terecht  bij één van de medewerkers van het Medisch Maatschappelijk Werk. 

Zij kunnen tevens ingaan op praktische vragen  met betrekking tot thuiszorg, financiële zaken en dergelijke. U kunt  zelf met de maatschappelijk werker contact

opnemen. Het telefoonnummer is op de  polikliniek en afdeling bekend. Ook kan uw behandelend arts of  verloskundige een afspraak voor u maken.

Geestelijke verzorging
Een opname kan veel emoties en vragen oproepen. 

Hoe kan ik mijn emoties verwerken? Welke beslissing moet ik nemen? Waar vind ik kracht om verder te gaan? 

Of u wilt gewoon eens uw hart luchten.

En vertrouwelijk gesprek kan dan tot steun  zijn. Daarvoor kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorgers van  het UMC Utrecht (bijvoorbeeld een r.k. pastoor, een humanistisch raadsvrouw, een predikant of een imam). De verpleging op de polikliniek en de afdeling kan u daarover informeren. Vraag desgewenst naar de folder ‘Geestelijke verzorging’.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm