Praktische informatie

Praktische informatie
Adresgegevens

WKZ Wilhelmina Kinderziekenhuis
Bezoekadres
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
088 75 555 55

Postadres
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Ronald McDonaldhuis
Lundlaan 4
3584 EA Utrecht
088 75 533 33

Internetadres UMC Utrecht
http://www.umcutrecht.nl

Telefoonnummers

- WKZ algemeen   088 75 555 55                            
 - Afspraken polikliniek Verloskunde  088 75 540 10
- Afdeling zwangeren/OHC J2  088 75 575 33        
- Verloscentrum E2  088 75 589 10                      
- UVC, Utrecht  088 75 564 44                                          
- Afdeling kraam Low Care E3   088 75 556 05          
- Secretariaat prenatale diagnostiek  088 75 540 10
- Secretariaat echo-afdeling 088 75 540 10          
- Medisch Maatschappelijk Werk 088 75 569 79
- Dienst Geestelijke Verzorging 088 75 567 57          
- Centrum voor Medische Genetica 088 75 538 00
- Bureau Patiëntenservice 088 75 588 50 of 088 75 568 95

             

Bezoektijden

- Afdeling Kraam/Zwangeren en het UVC
Dagelijks: 10.00 - 22.00 uur.
Rusttijd:    13.00 - 14.30 uur.

 - Verloscentrum
 Op het verloscentrum zijn geen bezoektijden.  Bezoek is welkom na overleg met de verpleegkundige. Uw partner of  degene die bij de bevalling aanwezig zal zijn is vanzelfsprekend welkom.

- Afdeling Neonatologie Medium Care, High Care en Intensive Care
De bezoekregels van de afdeling Neonatologie  Medium Care, High Care en Intensive Care staan vermeld op alle  toegangsdeuren van de afdeling Neonatologie en staan tevens vermeld in  de informatie over de afdeling Neonatologie.

 

Verlies, diefstal of schade

Waardevolle bezittingen kunt u beter thuis laten. 

Wij willen u er op wijzen dat de Raad van  Bestuur van het ziekenhuis niet aansprakelijk is voor verlies of  diefstal van uw eigendommen. 

Bij verlies van eigendommen kunt u bij de receptie van het WKZ informeren of het daar als gevonden is aangemeld. 

Als (door een ziekenhuismedewerker) schade  wordt toegebracht aan eigendommen van u, kunt u dit aan het hoofd  zorgeenheid van de afdeling melden. Deze beoordeelt of u een  schadevergoeding kunt krijgen.

Ziekenhuiskosten

Wij adviseren u om de polisvoorwaarden van uw  zorgverzekeraar na te kijken en zo nodig bij uw zorgverzekeraar te  informeren naar de financiële afhandeling van prenatale begeleiding, uw  bevalling en uw kraamzorg.

Wanneer u gebruik maakt van het ziekenhuis kan het zijn dat de kraamzorguren waarop u recht heeft in mindering worden gebracht.

Overleg daarom tijdig met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Aanmelden kind bij de ziektenkostenverzekeraar.

U dient uw kind zo snel mogelijk zelf aan te  melden bij de zorgverzekeraar van de kostwinner. Na aanmelding verzoeken  wij u het formulier dat u van ons bij ontslag uit het ziekenhuis  meekrijgt, binnen maximaal 4 weken te retourneren. Zijn de gevraagde  gegevens niet tijdig bij ons bekend, dan is het ziekenhuis genoodzaakt  de factuur voor de eventuele opnamekosten van het kind bij u in rekening  te brengen.

Voor informatie over tarieven kunt u contact opnemen met het team Zorgregistratie van het UMC Utrecht:
- 088 75 568 09/  088 75 584 29

Voor informatie over polisvoorwaarden, financiële afhandeling en kraamzorguren verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Praktische informatie
Adresgegevens

WKZ Wilhelmina Kinderziekenhuis
Bezoekadres
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
088 75 555 55

Postadres
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Ronald McDonaldhuis
Lundlaan 4
3584 EA Utrecht
088 75 533 33

Internetadres UMC Utrecht
http://www.umcutrecht.nl

Telefoonnummers

- WKZ algemeen   088 75 555 55                            
 - Afspraken polikliniek Verloskunde  
088 75 540 10
- Afdeling zwangeren/OHC J2  
088 75 575 33        
- Verloscentrum E2  
088 75 589 10                      
- UVC, Utrecht  
088 75 564 44                                          
- Afdeling kraam Low Care E3  
088 75 556 05          
- Secretariaat prenatale diagnostiek  
088 75 540 10
- Secretariaat echo-afdeling
088 75 540 10          
- Medisch Maatschappelijk Werk
088 75 569 79
- Dienst Geestelijke Verzorging
088 75 567 57          
- Centrum voor Medische Genetica
088 75 538 00
- Bureau Patiëntenservice
088 75 588 50 of 088 75 568 95

             

Bezoektijden

- Afdeling Kraam/Zwangeren en het UVC
Dagelijks: 10.00 - 22.00 uur.
Rusttijd:    13.00 - 14.30 uur.

 - Verloscentrum
 Op het verloscentrum zijn geen bezoektijden.  Bezoek is welkom na overleg met de verpleegkundige. Uw partner of  degene die bij de bevalling aanwezig zal zijn is vanzelfsprekend welkom.

- Afdeling Neonatologie Medium Care, High Care en Intensive Care
De bezoekregels van de afdeling Neonatologie  Medium Care, High Care en Intensive Care staan vermeld op alle  toegangsdeuren van de afdeling Neonatologie en staan tevens vermeld in  de informatie over de afdeling Neonatologie.

 

Verlies, diefstal of schade

Waardevolle bezittingen kunt u beter thuis laten. 

Wij willen u er op wijzen dat de Raad van  Bestuur van het ziekenhuis niet aansprakelijk is voor verlies of  diefstal van uw eigendommen. 

Bij verlies van eigendommen kunt u bij de receptie van het WKZ informeren of het daar als gevonden is aangemeld. 

Als (door een ziekenhuismedewerker) schade  wordt toegebracht aan eigendommen van u, kunt u dit aan het hoofd  zorgeenheid van de afdeling melden. Deze beoordeelt of u een  schadevergoeding kunt krijgen.

Ziekenhuiskosten

Wij adviseren u om de polisvoorwaarden van uw  zorgverzekeraar na te kijken en zo nodig bij uw zorgverzekeraar te  informeren naar de financiële afhandeling van prenatale begeleiding, uw  bevalling en uw kraamzorg.

Wanneer u gebruik maakt van het ziekenhuis kan het zijn dat de kraamzorguren waarop u recht heeft in mindering worden gebracht.

Overleg daarom tijdig met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Aanmelden kind bij de ziektenkostenverzekeraar.

U dient uw kind zo snel mogelijk zelf aan te  melden bij de zorgverzekeraar van de kostwinner. Na aanmelding verzoeken  wij u het formulier dat u van ons bij ontslag uit het ziekenhuis  meekrijgt, binnen maximaal 4 weken te retourneren. Zijn de gevraagde  gegevens niet tijdig bij ons bekend, dan is het ziekenhuis genoodzaakt  de factuur voor de eventuele opnamekosten van het kind bij u in rekening  te brengen.

Voor informatie over tarieven kunt u contact opnemen met het team Zorgregistratie van het UMC Utrecht:
- 088 75 568 09/  088 75 584 29

Voor informatie over polisvoorwaarden, financiële afhandeling en kraamzorguren verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm