De bevalling

De bevalling
De bevallingsdag

Bij de meeste vrouwen kondigt de bevalling  zich aan doordat de buik regelmatig hard wordt, waarbij pijn in de rug  en in de buik optreedt. Ook kan de bevalling beginnen met het breken van  de vliezen. U verliest dan vocht wat u niet op kunt houden  (in tegenstelling tot urine), dit kan veel zijn (het stroomt dan echt  langs uw benen), maar ook af en toe een golfje. Vruchtwater ruikt wat zoetig. Als u weeën heeft of vruchtwater verliest is het heel normaal dat u wat bloederige, slijmerige afscheiding heeft. Dit kan roze of bruinig zijn.

Het is goed om te weten dat slechts 4% van alle bevallingen plaatsvindt op de ‘uitgerekende’ dag.  We zouden daarom ook beter kunnen spreken van  een uitgerekende periode, namelijk van twee weken vòòr tot twee weken na  die datum.

Onze visie

Onze visie op bevallen is dat u:
Bevalt op een voor u prettige manier.

Deze visie houdt in:
Dat wij  zullen werken volgens de richtlijnen  van de PSL (Prevent Support of Labour). Tijdens de bevalling geven wij  persoonlijke begeleiding en support, zodat u zich veilig en ontspannen  voelt. Regelmatig (á 2 uur ) zullen wij u beoordelen en vertellen wat de vorderingen zijn. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij maatregelen  nemen om uw bevalling te bespoedigen zodat u binnen 12 uur bevalt. U  kunt hierbij onder andere denken aan het breken van de vliezen of  aanbieden van pijnstilling.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u onder andere vinden op www.uvc.utrecht.nl en in het boek beter bevallen  waarin twee gynaecologen (Bruinse en Reuver) deze filosofie hebben vastgelegd.

Wie vraagt u bij uw bevalling?

Misschien wilt u, behalve uw partner, nóg  iemand meenemen om bij de bevalling te zijn, bijvoorbeeld uw moeder, zus  of een vriendin. Wij hebben daar geen bezwaar tegen. Wij merken echter  wel eens dat dit tijdens de zwangerschap een leuk idee lijkt, maar dat  sommige vrouwen als het eenmaal zo ver is, het toch niet prettig vinden.  Al die belangstelling is hun op dat moment teveel, of ze voelen zich  beschaamd of geremd.

Als er iemand meegaat, bespreek dit dan met  hem of haar, zodat u op het laatste moment van gedachten kunt veranderen  en diegene kunt vragen om toch weg te gaan.

Verloop van de bevalling

•  Hoe bevallen?
•  Onsluitingsfase
•  Muziek en filmen
•  Borstvoeding

Hoe bevallen?
In principe bepaalt u zelf hoe u gaat  bevallen; liggend, zittend (bijvoorbeeld op de baarkruk), of staand. Als  u volgens een bepaalde methode wilt bevallen (bijvoorbeeld met yoga,  psychoprofylaxe, haptonomie, Leboyer) kan dat uiteraard in overleg met  de arts-assistent of verloskundige. Bespreek uw wensen van tevoren op de  polikliniek, er wordt dan een aantekening in uw status gemaakt.

Ontsluitingsfase
Tijdens de ontsluitingsfase heeft u over het  algemeen veel bewegingsvrijheid; u kunt rondwandelen, zitten, douchen of  een bad nemen, of wat u maar prettig vindt. Als u om medische redenen  in het ziekenhuis bevalt kan het echter zijn dat de hartslag van de baby  continue bewaakt

moet worden. Dit kan uitwendig en inwendig,  afhankelijk van het stadium waarin de bevalling zich bevindt. In dat  geval bent u wel beperkt in uw bewegingsvrijheid: u kunt niet meer  rondlopen, douchen of een bad nemen. Dat betekent niet dat u bent gebonden aan uw bed. De verpleegkundige helpt u graag in een stoel, en ook naast het bed staan is mogelijk.

Muziek en filmen
Hebt u speciale lievelingsmuziek neem dan  gerust uw eigen muziek mee. Ook filmen en fotograferen is uiteraard  toegestaan op de verloskamer. Vraagt u wel altijd of de hulpverleners  toestemming geven om te worden gefilmd/gefotografeerd.

Op de operatiekamer mag niet worden gefilmd, u kan de verpleegkundige vragen foto’s te maken tijdens de keizersnede.

Borstvoeding
Als de baby geboren is, wordt hij of zij  vrijwel altijd direct op de buik of in de armen van de moeder gelegd.  Als u borstvoeding gaat geven, dan helpt de verpleegkundige u om de baby  binnen het uur na de bevalling aan te leggen. De baby is dan vaak goed  wakker en zoekt zelf vaak al de borst. Na dit uur valt de baby vaak in slaap  om daarna lang te rusten en bij te komen van de bevalling. Wanneer u een  keizersnede krijgt dan wordt u ook geholpen op de uitslaapkamer met  voeden.

Net na de bevalling

•  De placenta
•  Placenta meenemen?
•  Controle van uw kindje
•  Terug kijken op de bevalling

De placenta
De bevalling is pas helemaal voorbij wanneer  de moederkoek, ook wel placenta genoemd, wordt geboren. Meestal gebeurt  dit binnen het uur a de geboorte van uw baby. Soms krijgt u medicijnen  om de moederkoek geboren te laten worden. 

Na de geboorte van de moederkoek is er tijd voor felicitaties en eventuele telefoontjes.

De placenta of moederkoek wordt na de  bevalling nagekeken door uw hulpverlener. Het wordt gewogen en gemeten.  In principe wordt de placenta daarna vernietigd. In enkele gevallen  wordt de placenta gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Ook wordt u soms  gevraagd of er een hoeveelheid navelstrengbloed afgenomen mag worden. Met beide materialen kan namelijk heel veel, uitermate nuttig onderzoek gedaan worden.

Placenta meenemen?
Natuurlijk staat het u vrij om de placenta mee naar huis te nemen. Geeft u dit wel op tijd  aan, omdat de placenta vrij snel na de geboorte ingevroren wordt  alvorens deze vernietigd wordt.

Controle van uw kindje
Direct na de bevalling wordt uw kind nagekeken  door degene die de bevalling heeft begeleid. Er worden een aantal  reflexen gecontroleerd, uw kindje word gewogen en het krijgt vitamine K.

Na de bevalling wordt u gewassen op bed. Of u  kunt, wanneer uw conditie dit toelaat, douchen. Wanneer uw en uw baby  gezond zijn en alles normaal is verlopen mag u enkele uren na de  bevalling naar huis.

Als u de geboorte in die eerste uren in het  ziekenhuis wil vieren dan is dat zeker mogelijk. Neemt u in dat geval  zelf uw spullen mee zoals champagne of iets dergelijks.

Terug kijken op de bevalling
De bevalling is een belangrijk moment in uw  leven. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen beter op hun bevalling  terugkijken wanneer zij zich veilig hebben gevoeld, wisten wat zij  konden verwachten en het gevoel hadden grip te hebben op hun situatie. 

Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan te  sluiten bij uw verwachtingen en u te informeren wat u kunt verwachten  tijdens uw bevalling. Hebt u specifieke wensen of vragen bespreekt u  deze dan met uw hulpverlener.

Bevallen en pijn

- Suggesties
- Pijnstillende injectie
- Ruggenprik

Suggesties
Een vraag die regelmatig gesteld wordt, is of  bevallen pijn doet. Het antwoord hierop kan niet anders zijn dan  bevestigend. De meeste vrouwen kunnen echter met deze pijn omgaan en  uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk te begeleiden en krijgt u  suggesties om de pijn zo goed mogelijk op te vangen.

Pijnstillende injectie
Als die onvoldoende helpen, zijn er twee  mogelijkheden om iets aan de pijn te doen. U kunt een pijnstillende  injectie in het been krijgen.Dit wordt meestal alleen gedaan in het  beginstadium van de bevalling, bijvoorbeeld als u al erg moe bent. Vaak  lukt het dan om nog een aantal uren te slapen, waarna u weer met hernieuwde  krachten verder kunt. Als de bevalling al verder gevorderd is, is dit  niet de eerste keus.

Ruggenprik
We adviseren dan een ruggenprik (epidurale  analgesie), waarbij de medicatie wordt toegediend via een zogenaamde  ruggenprik. Door middel van een prik in de rug kan de anesthesist de  werking van de zenuwen die u de pijn doen voelen, tijdelijk uitschakelen.

Heeft u vragen over de pijn tijdens de  bevalling dan is er altijd ruimte om deze te bespreken, zowel voor als  tijdens de bevalling. U kunt desgewenst ook voor de bevalling een  consult bij de anesthesist aanvragen.

In het UMC Utrecht is het mogelijk om 24 uur  per dag een ruggenprik aan te vragen. De ruggenprik heeft voor - en  nadelen. Deze worden met u besproken wanneer u vraagt om pijnstilling.  Soms zal uw hulpverlener het initiatief nemen om pijnstilling met u te bespreken, dit is dan in het belang voor uw bevalling (bijvoorbeeld bij afwijkende ligging van de baby).

De bevalling
De bevallingsdag

Bij de meeste vrouwen kondigt de bevalling  zich aan doordat de buik regelmatig hard wordt, waarbij pijn in de rug  en in de buik optreedt. Ook kan de bevalling beginnen met het breken van  de vliezen. U verliest dan vocht wat u niet op kunt houden  (in tegenstelling tot urine), dit kan veel zijn (het stroomt dan echt  langs uw benen), maar ook af en toe een golfje. Vruchtwater ruikt wat zoetig. Als u weeën heeft of vruchtwater verliest is het heel normaal dat u wat bloederige, slijmerige afscheiding heeft. Dit kan roze of bruinig zijn.

Het is goed om te weten dat slechts 4% van alle bevallingen plaatsvindt op de ‘uitgerekende’ dag.  We zouden daarom ook beter kunnen spreken van  een uitgerekende periode, namelijk van twee weken vòòr tot twee weken na  die datum.

Onze visie

Onze visie op bevallen is dat u:
Bevalt op een voor u prettige manier.

Deze visie houdt in:
Dat wij  zullen werken volgens de richtlijnen  van de PSL (Prevent Support of Labour). Tijdens de bevalling geven wij  persoonlijke begeleiding en support, zodat u zich veilig en ontspannen  voelt. Regelmatig (á 2 uur ) zullen wij u beoordelen en vertellen wat de vorderingen zijn. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij maatregelen  nemen om uw bevalling te bespoedigen zodat u binnen 12 uur bevalt. U  kunt hierbij onder andere denken aan het breken van de vliezen of  aanbieden van pijnstilling.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u onder andere vinden op www.uvc.utrecht.nl en in het boek beter bevallen  waarin twee gynaecologen (Bruinse en Reuver) deze filosofie hebben vastgelegd.

Wie vraagt u bij uw bevalling?

Misschien wilt u, behalve uw partner, nóg  iemand meenemen om bij de bevalling te zijn, bijvoorbeeld uw moeder, zus  of een vriendin. Wij hebben daar geen bezwaar tegen. Wij merken echter  wel eens dat dit tijdens de zwangerschap een leuk idee lijkt, maar dat  sommige vrouwen als het eenmaal zo ver is, het toch niet prettig vinden.  Al die belangstelling is hun op dat moment teveel, of ze voelen zich  beschaamd of geremd.

Als er iemand meegaat, bespreek dit dan met  hem of haar, zodat u op het laatste moment van gedachten kunt veranderen  en diegene kunt vragen om toch weg te gaan.

Verloop van de bevalling

•  Hoe bevallen?
•  Onsluitingsfase
•  Muziek en filmen
•  Borstvoeding

Hoe bevallen?
In principe bepaalt u zelf hoe u gaat  bevallen; liggend, zittend (bijvoorbeeld op de baarkruk), of staand. Als  u volgens een bepaalde methode wilt bevallen (bijvoorbeeld met yoga,  psychoprofylaxe, haptonomie, Leboyer) kan dat uiteraard in overleg met  de arts-assistent of verloskundige. Bespreek uw wensen van tevoren op de  polikliniek, er wordt dan een aantekening in uw status gemaakt.

Ontsluitingsfase
Tijdens de ontsluitingsfase heeft u over het  algemeen veel bewegingsvrijheid; u kunt rondwandelen, zitten, douchen of  een bad nemen, of wat u maar prettig vindt. Als u om medische redenen  in het ziekenhuis bevalt kan het echter zijn dat de hartslag van de baby  continue bewaakt

moet worden. Dit kan uitwendig en inwendig,  afhankelijk van het stadium waarin de bevalling zich bevindt. In dat  geval bent u wel beperkt in uw bewegingsvrijheid: u kunt niet meer  rondlopen, douchen of een bad nemen. Dat betekent niet dat u bent gebonden aan uw bed. De verpleegkundige helpt u graag in een stoel, en ook naast het bed staan is mogelijk.

Muziek en filmen
Hebt u speciale lievelingsmuziek neem dan  gerust uw eigen muziek mee. Ook filmen en fotograferen is uiteraard  toegestaan op de verloskamer. Vraagt u wel altijd of de hulpverleners  toestemming geven om te worden gefilmd/gefotografeerd.

Op de operatiekamer mag niet worden gefilmd, u kan de verpleegkundige vragen foto’s te maken tijdens de keizersnede.

Borstvoeding
Als de baby geboren is, wordt hij of zij  vrijwel altijd direct op de buik of in de armen van de moeder gelegd.  Als u borstvoeding gaat geven, dan helpt de verpleegkundige u om de baby  binnen het uur na de bevalling aan te leggen. De baby is dan vaak goed  wakker en zoekt zelf vaak al de borst. Na dit uur valt de baby vaak in slaap  om daarna lang te rusten en bij te komen van de bevalling. Wanneer u een  keizersnede krijgt dan wordt u ook geholpen op de uitslaapkamer met  voeden.

Bevallen en pijn

- Suggesties
- Pijnstillende injectie
- Ruggenprik

Suggesties
Een vraag die regelmatig gesteld wordt, is of  bevallen pijn doet. Het antwoord hierop kan niet anders zijn dan  bevestigend. De meeste vrouwen kunnen echter met deze pijn omgaan en  uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk te begeleiden en krijgt u  suggesties om de pijn zo goed mogelijk op te vangen.

Pijnstillende injectie
Als die onvoldoende helpen, zijn er twee  mogelijkheden om iets aan de pijn te doen. U kunt een pijnstillende  injectie in het been krijgen.Dit wordt meestal alleen gedaan in het  beginstadium van de bevalling, bijvoorbeeld als u al erg moe bent. Vaak  lukt het dan om nog een aantal uren te slapen, waarna u weer met hernieuwde  krachten verder kunt. Als de bevalling al verder gevorderd is, is dit  niet de eerste keus.

Ruggenprik
We adviseren dan een ruggenprik (epidurale  analgesie), waarbij de medicatie wordt toegediend via een zogenaamde  ruggenprik. Door middel van een prik in de rug kan de anesthesist de  werking van de zenuwen die u de pijn doen voelen, tijdelijk uitschakelen.

Heeft u vragen over de pijn tijdens de  bevalling dan is er altijd ruimte om deze te bespreken, zowel voor als  tijdens de bevalling. U kunt desgewenst ook voor de bevalling een  consult bij de anesthesist aanvragen.

In het UMC Utrecht is het mogelijk om 24 uur  per dag een ruggenprik aan te vragen. De ruggenprik heeft voor - en  nadelen. Deze worden met u besproken wanneer u vraagt om pijnstilling.  Soms zal uw hulpverlener het initiatief nemen om pijnstilling met u te bespreken, dit is dan in het belang voor uw bevalling (bijvoorbeeld bij afwijkende ligging van de baby).

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm