Meer informatie

Meer informatie
Adres

Geboortecentrum
UMC Utrecht
Locatie: Wilhelmina Kinderziekenhuis
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

W. www.hetwkz.nl
T.  088 75 555 55

Colofon

Redactie
Frank van Lent
Teddy Majoor
Els van Wingerden
Jozua van Duuren 

Uitgave
UMC Utrecht, maart 2019 

Fotografie
Naam Achternaam

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Meer informatie
Adres

Geboortecentrum
UMC Utrecht
Locatie: Wilhelmina Kinderziekenhuis
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

W. www.hetwkz.nl
T.  088 75 555 55

Colofon

Redactie
Frank van Lent
Teddy Majoor
Els van Wingerden
Jozua van Duuren 

Uitgave
UMC Utrecht, maart 2019 

Fotografie
Naam Achternaam

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm