HELLP

HELLP
Inleiding

Het HELLP-syndroom is een ernstige vorm van pre-eclampsie. HELLP staat voor Hemolyse (afbraak van de rode bloedcellen), Elevated Liver enzymes (verhoogde leverenzymen) en Low Platelets (een laag aantal bloedplaatjes).

Vrouwen met het HELLP-syndroom voelen zich meestal ziek. Vaak hebben zij ernstige pijn in de bovenbuik, soms met uitstraling naar de zijkant van de buik of de rug. Ook misselijkheid en hoofdpijn komen veel voor.

De klachten kunnen in aanvallen optreden: ze verdwijnen vaak na enige tijd (uren tot dagen) om later weer terug te komen. Het HELLP-syndroom is dan ook een ernstig ziektebeeld met risico's waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Risico's van het HELLP syndroom

Een HELLP-syndroom kan langzaam ontstaan met een hoge bloeddruk met bijbehorende klachten als hoofdpijn, tinteling in de vingers maar kan ook zeer snel ontstaan. Soms heeft de zwangere alleen een grieperig gevoel wat ze niet helemaal kan plaatsen. De risico’s van een niet goed behandelde HELLP-syndroom kunnen ernstig zijn. Zo kan door de lage bloedplaatjes bloedingen ontstaan in het lichaam zoals een leverruptuur (lever scheuring) maar ook kan de placenta loslaten wat voor moeder en baby grote gevolgen kan hebben.

Verder kan de groei van de baby achterblijven omdat de hoge bloeddruk niet alleen in de bloedvaten van de moeder aantasten zijn maar ook in de placenta en navelstreng. Dit wordt onderzocht een echo ( doppler ). De navelstreng doorbloeding is dan minder en de baby krijgt minder voedingsstoffen. De nieren kunnen ook aangetast worden door de hoge bloeddruk en waardoor er (tijdelijk) nierdialyse moet plaatsvinden.

Onderzoek tijdens ziekenhuis opname

Als er een HELLP syndroom is geconstateerd of  er is een vermoeden is dat er een HELLP-syndroom is word je altijd  opgenomen in het ziekenhuis omdat de risico’s te groot zijn als deze  niet goed behandeld wordt. Een HELLP syndroom wordt bevestigd met een bloedonderzoek. Er worden lage bloedplaatjes gezien (trombocyten) de  leverenzymen in het bloed zijn verhoogd en als laatste kan er een  afbraak van de rode bloedcellen zijn, het hemoglobine gehalte in het  bloed gaat dan dalen.

De conditie van de baby zal bepaald worden  d.m.v. een echo, met name de groei van de baby en de navelstreng  doorbloeding wordt gemeten. Ook wordt dagelijks de hartslag met behulp  van een CTG (Cardio Toco Grafie) gemeten.

Bij de moeder wordt de bloeddruk een aantal  keer per dag gemeten, het bloed en de urine wordt onderzocht en er wordt  een infuus geplaatst waar nauwkeurig en snel medicatie door gegeven kan  worden. De gehele behandeling is erop gericht om de symptomen te bestrijden en de (vroege) zwangerschap nog een aantal dagen/weken te  kunnen voldragen. Omdat er een premature geboorte dreigt te ontstaan  word er voor de baby longrijpingsmedicatie (corticosteroïden) gegeven.  Deze medicatie wordt via een injectie aan de moeder toegediend.

Bevalling met een HELLP syndroom

Omdat een HELLP-syndroom blijft bestaan zolang de moeder nog zwanger is kan er besloten worden om de zwangerschap te beëindigen. Dit gebeurd meestal bij een keizersnede. Als er nog voldoende tijd is en de conditie van moeder en kind het toelaten kan een inleiding overwogen worden.

De duur van de zwangerschap, de conditie van moeder en de baby zijn hiervoor een belangrijke indicatie.

Het WKZ Geboortecentrum heeft een neonatologie afdeling waar ook zeer premature baby’s opgevangen kunnen worden.

De medicijnen die gegeven worden zijn hetzelfde zoals ook bij een pre-eclampsie gegeven worden. (zie pre-eclampsie, vorige pagina).

Hypertensie tijdens de bevalling

De bevalling bij lichte vormen van zwangerschapshypertensie
De gynaecoloog probeert over het algemeen de  baby zolang mogelijk in de baarmoeder te laten. Dat kan bij een goede  conditie van moeder en de baby betekenen dat men wacht tot de bevalling  spontaan begint. In andere gevallen - bijvoorbeeld als de bloeddruk  hoger wordt, als bloeduitslagen afwijkend zijn, als er meer eiwit via de  urine verloren wordt of als de conditie van de baby achteruit lijkt te  gaan - kan de gynaecoloog adviseren de bevalling in te leiden. Daarvoor  is het meestal nodig dat de baarmoedermond al een beetje openstaat en  week geworden is. Meer informatie vindt u in de brochure; Inleiden van de bevalling.

Het is bekend dat zwangerschapshypertensie  spontaan geneest na de bevalling. In de eerste twee dagen na de  bevalling is vaak nog extra waakzaamheid geboden. De bloeddruk kan dan  nog hoger worden. Daarna wordt hij als regel uit zichzelf lager.  Eventuele afwijkende bloeduitslagen verbeteren dan ook spontaan.

De enige manier om de oorzaak van  zwangerschapshypertensie te behandelen is dus het beëindigen van de  zwangerschap. Alle andere behandelingen bestrijden alleen symptomen en  proberen complicaties te voorkomen.

De bevalling bij een ernstige vorm van zwangerschaphypertensie
Bij ernstige pre-eclampsie, HELLP-syndroom en  eclampsie wordt daarom vaak overwogen de zwangerschap te beëindigen.  Daarbij zijn de duur van de zwangerschap, de groei en de conditie van  het kind en de conditie van de moeder van belang. Bij voorkeur wordt de  bevalling ingeleid. Als inleiden niet mogelijk is, of als de conditie  van de baby of de moeder dit niet toelaat, wordt een keizersnede  overwogen. Vaak is een ruggenprik mogelijk. Soms, bijvoorbeeld bij  afwijkende bloedstolling, is narcose veiliger. Als de geboorte  plaatsvindt voor 36-37 weken of als de baby te licht is, is opname op de  couveuse-afdeling noodzakelijk.

HELLP
Inleiding

Het HELLP-syndroom is een ernstige vorm van pre-eclampsie. HELLP staat voor Hemolyse (afbraak van de rode bloedcellen), Elevated Liver enzymes (verhoogde leverenzymen) en Low Platelets (een laag aantal bloedplaatjes).

Vrouwen met het HELLP-syndroom voelen zich meestal ziek. Vaak hebben zij ernstige pijn in de bovenbuik, soms met uitstraling naar de zijkant van de buik of de rug. Ook misselijkheid en hoofdpijn komen veel voor.

De klachten kunnen in aanvallen optreden: ze verdwijnen vaak na enige tijd (uren tot dagen) om later weer terug te komen. Het HELLP-syndroom is dan ook een ernstig ziektebeeld met risico's waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Risico's van het HELLP syndroom

Een HELLP-syndroom kan langzaam ontstaan met een hoge bloeddruk met bijbehorende klachten als hoofdpijn, tinteling in de vingers maar kan ook zeer snel ontstaan. Soms heeft de zwangere alleen een grieperig gevoel wat ze niet helemaal kan plaatsen. De risico’s van een niet goed behandelde HELLP-syndroom kunnen ernstig zijn. Zo kan door de lage bloedplaatjes bloedingen ontstaan in het lichaam zoals een leverruptuur (lever scheuring) maar ook kan de placenta loslaten wat voor moeder en baby grote gevolgen kan hebben.

Verder kan de groei van de baby achterblijven omdat de hoge bloeddruk niet alleen in de bloedvaten van de moeder aantasten zijn maar ook in de placenta en navelstreng. Dit wordt onderzocht een echo ( doppler ). De navelstreng doorbloeding is dan minder en de baby krijgt minder voedingsstoffen. De nieren kunnen ook aangetast worden door de hoge bloeddruk en waardoor er (tijdelijk) nierdialyse moet plaatsvinden.

Onderzoek tijdens ziekenhuis opname

Als er een HELLP syndroom is geconstateerd of  er is een vermoeden is dat er een HELLP-syndroom is word je altijd  opgenomen in het ziekenhuis omdat de risico’s te groot zijn als deze  niet goed behandeld wordt. Een HELLP syndroom wordt bevestigd met een bloedonderzoek. Er worden lage bloedplaatjes gezien (trombocyten) de  leverenzymen in het bloed zijn verhoogd en als laatste kan er een  afbraak van de rode bloedcellen zijn, het hemoglobine gehalte in het  bloed gaat dan dalen.

De conditie van de baby zal bepaald worden  d.m.v. een echo, met name de groei van de baby en de navelstreng  doorbloeding wordt gemeten. Ook wordt dagelijks de hartslag met behulp  van een CTG (Cardio Toco Grafie) gemeten.

Bij de moeder wordt de bloeddruk een aantal  keer per dag gemeten, het bloed en de urine wordt onderzocht en er wordt  een infuus geplaatst waar nauwkeurig en snel medicatie door gegeven kan  worden. De gehele behandeling is erop gericht om de symptomen te bestrijden en de (vroege) zwangerschap nog een aantal dagen/weken te  kunnen voldragen. Omdat er een premature geboorte dreigt te ontstaan  word er voor de baby longrijpingsmedicatie (corticosteroïden) gegeven.  Deze medicatie wordt via een injectie aan de moeder toegediend.

Bevalling met een HELLP syndroom

Omdat een HELLP-syndroom blijft bestaan zolang de moeder nog zwanger is kan er besloten worden om de zwangerschap te beëindigen. Dit gebeurd meestal bij een keizersnede. Als er nog voldoende tijd is en de conditie van moeder en kind het toelaten kan een inleiding overwogen worden.

De duur van de zwangerschap, de conditie van moeder en de baby zijn hiervoor een belangrijke indicatie.

Het WKZ Geboortecentrum heeft een neonatologie afdeling waar ook zeer premature baby’s opgevangen kunnen worden.

De medicijnen die gegeven worden zijn hetzelfde zoals ook bij een pre-eclampsie gegeven worden. (zie pre-eclampsie, vorige pagina).

Hypertensie tijdens de bevalling

De bevalling bij lichte vormen van zwangerschapshypertensie
De gynaecoloog probeert over het algemeen de  baby zolang mogelijk in de baarmoeder te laten. Dat kan bij een goede  conditie van moeder en de baby betekenen dat men wacht tot de bevalling  spontaan begint. In andere gevallen - bijvoorbeeld als de bloeddruk  hoger wordt, als bloeduitslagen afwijkend zijn, als er meer eiwit via de  urine verloren wordt of als de conditie van de baby achteruit lijkt te  gaan - kan de gynaecoloog adviseren de bevalling in te leiden. Daarvoor  is het meestal nodig dat de baarmoedermond al een beetje openstaat en  week geworden is. Meer informatie vindt u in de brochure; Inleiden van de bevalling.

Het is bekend dat zwangerschapshypertensie  spontaan geneest na de bevalling. In de eerste twee dagen na de  bevalling is vaak nog extra waakzaamheid geboden. De bloeddruk kan dan  nog hoger worden. Daarna wordt hij als regel uit zichzelf lager.  Eventuele afwijkende bloeduitslagen verbeteren dan ook spontaan.

De enige manier om de oorzaak van  zwangerschapshypertensie te behandelen is dus het beëindigen van de  zwangerschap. Alle andere behandelingen bestrijden alleen symptomen en  proberen complicaties te voorkomen.

De bevalling bij een ernstige vorm van zwangerschaphypertensie
Bij ernstige pre-eclampsie, HELLP-syndroom en  eclampsie wordt daarom vaak overwogen de zwangerschap te beëindigen.  Daarbij zijn de duur van de zwangerschap, de groei en de conditie van  het kind en de conditie van de moeder van belang. Bij voorkeur wordt de  bevalling ingeleid. Als inleiden niet mogelijk is, of als de conditie  van de baby of de moeder dit niet toelaat, wordt een keizersnede  overwogen. Vaak is een ruggenprik mogelijk. Soms, bijvoorbeeld bij  afwijkende bloedstolling, is narcose veiliger. Als de geboorte  plaatsvindt voor 36-37 weken of als de baby te licht is, is opname op de  couveuse-afdeling noodzakelijk.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm