Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum

Maatschappelijk werk
op verloskunde en
Neonatologie
Maatschappelijk werk op Verloskunde
en Neonatologie

Een opname of behandeling in een ziekenhuis kan ingrijpend zijn. Er kunnen vragen bij u opkomen die te maken  hebben met uw zwangerschap of met de gevolgen van uw ziek zijn of dat  van uw kind. Ook kunnen moeilijkheden ontstaan met uw partner, familie  of werkgever.

Met deze en andere problemen die samenhangen  met uw opname of behandeling in het geboortecentrum van het Wiulhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) kunt u terecht  bij een maatschappelijkwerker van de afdelingen Verloskunde en  Neonatologie. Deze maatschappelijk werkers zijn deskundig en hebben ervaring met dergelijke problemen.

Enkele voorbeelden van situaties waarbij een maatschappelijk werker u behulpzaam kan zijn:

 • U voelt zich angstig, onzeker of kunt niet blij zijn met uw zwangerschap.
 • U hebt gehoord dat uw (ongeboren) kind ziek is en heeft behoefte aan ondersteuning.
 • U bent zelf ziek (geweest) en wil daar graag over praten.
 • U komt voor een moeilijke beslissing te staan en hebt behoefte aan hulp.
 • U bent bang voor herhaling van een eerdere ingrijpende ervaringen.
 • U ziet op tegen de bevalling.
 • Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie.
 • U kunt na de bevalling de draad moeilijk oppakken, terwijl iedereen denkt dat u hersteld bent.
 • U bent op zoek naar informatie of contact met anderen patienten over wat u heeft meegemaakt.
 • U of uw partner heeft problemen met de werkgever.
Werkwijze

De maatschappelijk werkers werken zowel op de  afdelingen als op de polikliniek. U kunt zelf een beroep op ons doen,  maar ook andere leden van het zorgteam kunnen u doorverwijzen.

De maatschappelijk werker bespreekt bij het  eerste contact met u wat u vraag of probleem is en verteld wat u wel en  niet kunt verwachten.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van  uw vraag. U kunt alleen met de maatschappelijk werker spreken; het kan  ook samen met uw partner, kind of kinderen, of andere leden van de familie.

In een aantal situaties adviseren wij altijd ondersteuning van een maatschappelijk werker. Wij bespreken dit dan met u.

Een afspraak maken

Een afspraak maken kan als volgt:

 • U neemt zelf contact op met het maatschappelijk werk. De telefoonnummers vindt u hieronder.
 • Het kan ook zijn dat de gynaecoloog, de  verloskundige, de neonatoloog of de (poli) verpleegkundige u naar ons  verwijst. Als een van deze personen een aanvraag naar ons doet, dan  nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Vaak gebeurt dat telefonisch. Bent u in het ziekenhuis opgenomen, dan zullen wij bij u langskomen om een afspraak te maken.

Bereikbaarheid medisch maatschappelijk werkers
U kunt het maatschappelijk werk van de volgende afdelingen op werkdagen telefonisch bereiken:

 • Verloskunde, Neonatologie MC. het nummer 088 75 543 95
 • Verloskunde, Neonatologie MC. het nummer 088 75 569 79
 • Neonatologie IC-HC (NICU). het nummer 088 75 541 11
Privacy en kosten

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De maatschappelijk werker is gehouden aan het  beroepsgeheim. Als contact over u met andere zorgverleners gewenst is,  bespreekt de maatschappelijk werker dit vooraf met u. Aan de begeleiding  zijn voor u geen kosten verbonden, het is inbegrepen bij de kosten voor  de medische zorg van het geboortecentrum van het WKZ.

Maatschappelijk werk op verloskunde en Neonatologie
Maatschappelijk werk op Verloskunde
en Neonatologie

Een opname of behandeling in een ziekenhuis kan ingrijpend zijn. Er kunnen vragen bij u opkomen die te maken  hebben met uw zwangerschap of met de gevolgen van uw ziek zijn of dat  van uw kind. Ook kunnen moeilijkheden ontstaan met uw partner, familie  of werkgever.

Met deze en andere problemen die samenhangen  met uw opname of behandeling in het geboortecentrum van het Wiulhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) kunt u terecht  bij een maatschappelijkwerker van de afdelingen Verloskunde en  Neonatologie. Deze maatschappelijk werkers zijn deskundig en hebben ervaring met dergelijke problemen.

Enkele voorbeelden van situaties waarbij een maatschappelijk werker u behulpzaam kan zijn:

 • U voelt zich angstig, onzeker of kunt niet blij zijn met uw zwangerschap.
 • U hebt gehoord dat uw (ongeboren) kind ziek is en heeft behoefte aan ondersteuning.
 • U bent zelf ziek (geweest) en wil daar graag over praten.
 • U komt voor een moeilijke beslissing te staan en hebt behoefte aan hulp.
 • U bent bang voor herhaling van een eerdere ingrijpende ervaringen.
 • U ziet op tegen de bevalling.
 • Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie.
 • U kunt na de bevalling de draad moeilijk oppakken, terwijl iedereen denkt dat u hersteld bent.
 • U bent op zoek naar informatie of contact met anderen patienten over wat u heeft meegemaakt.
 • U of uw partner heeft problemen met de werkgever.
Werkwijze

De maatschappelijk werkers werken zowel op de  afdelingen als op de polikliniek. U kunt zelf een beroep op ons doen,  maar ook andere leden van het zorgteam kunnen u doorverwijzen.

De maatschappelijk werker bespreekt bij het  eerste contact met u wat u vraag of probleem is en verteld wat u wel en  niet kunt verwachten.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van  uw vraag. U kunt alleen met de maatschappelijk werker spreken; het kan  ook samen met uw partner, kind of kinderen, of andere leden van de familie.

In een aantal situaties adviseren wij altijd ondersteuning van een maatschappelijk werker. Wij bespreken dit dan met u.

Een afspraak maken

Een afspraak maken kan als volgt:

 • U neemt zelf contact op met het maatschappelijk werk. De telefoonnummers vindt u hieronder.
 • Het kan ook zijn dat de gynaecoloog, de  verloskundige, de neonatoloog of de (poli) verpleegkundige u naar ons  verwijst. Als een van deze personen een aanvraag naar ons doet, dan  nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Vaak gebeurt dat telefonisch. Bent u in het ziekenhuis opgenomen, dan zullen wij bij u langskomen om een afspraak te maken.

Bereikbaarheid medisch maatschappelijk werkers
U kunt het maatschappelijk werk van de volgende afdelingen op werkdagen telefonisch bereiken:

 • Verloskunde, Neonatologie MC. het nummer 088 75 543 95
 • Verloskunde, Neonatologie MC. het nummer 088 75 569 79
 • Neonatologie IC-HC (NICU). het nummer 088 75 541 11
Privacy en kosten

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De maatschappelijk werker is gehouden aan het  beroepsgeheim. Als contact over u met andere zorgverleners gewenst is,  bespreekt de maatschappelijk werker dit vooraf met u. Aan de begeleiding  zijn voor u geen kosten verbonden, het is inbegrepen bij de kosten voor  de medische zorg van het geboortecentrum van het WKZ.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm