Hersenbloeding bij een pasgeborene

Hersenbloeding bij een
pasgeborene
Wat is een hersenbloeding?

Bloedingen komen bij 1 op de 5 veel te vroeg geboren kinderen voor en meestal zijn deze klein en hebben geen gevolgen voor de ontwikkeling. Als de bloeding zich naar de hersenkamers uitbreidt, kan dat de vochtcirculatie in de hersenen verstoren. De hersenholtes (ventrikels) kunnen dan groter worden. Dit kan druk geven op het hersenweefsel rondom de hersenholtes. Hierdoor kan uiteindelijk het hersenweefsel beschadigd raken.

Meestal zijn er geen verschijnselen bij uw kind en zien we het probleem ontstaan door regelmatig een echo van de hersenen te maken. Indien de bloeding ook in het hersenweefsel zelf zit kan dit een nadelig effect hebben op de motorische en verstandelijke ontwikkeling.

Hoe ontstaat het?
Hersenbloedingen ontstaan meestal bij ernstig te vroeg geboren kinderen in de eerste paar dagen na de geboorte. De bloedvaten zijn nog erg kwetsbaar bij deze groep kinderen en bij schommelingen in de bloeddruk kan er in het teer netwerk van bloedvaten een bloeding optreden.

Verschijnselen

Meestal zijn er bij de te vroeg geboren kinderen geen duidelijke symptomen. Soms kunnen er epileptische aanvallen optreden.

Maar ook:

 • Kortdurende periodes van niet ademen
 • Voedingsproblemen
 • Spugen
 • Hartslagvertragingen
 • Temperatuurswisselingen
 • Ook stil gedrag en geprikkeldheid kunnen er op wijzen dat de baby een hersenbloeding heeft gehad
Onderzoek

Bij alle prematuren met een zwangerschapsduur  van minder dan 32 weken, zal er na de geboorte een echo van het hoofd  gemaakt worden. Als daaruit blijkt dat er een bloeding zit, worden er  vaker  echo's gemaakt. Er wordt mogelijk ook een MRI-scan gemaakt om  meer duidelijkheid te krijgen over de plaats van de bloeding en de  eventuele gevolgen waar jullie als ouders rekening mee kunnen houden.

Behandeling

Door regelmatig echo’s te maken kunnen we zien  of er een verstoorde afvoer optreedt van de hersenvloeistof waardoor de  hersenkamers geleidelijk aan groter worden. 

We proberen de hersenkamers weer wat kleiner  te laten worden door een ruggenprik (lumbaalpunctie) bij uw kind te doen  of een reservoir (Rickham) te plaatsen. 

Met een punctie kunnen we hersenvocht uit het  reservoir halen. Zo zorgen we ervoor dat de druk in de hersenen niet te  hoog wordt en de hersenkamers niet te groot worden. 

Als we niet kunnen stoppen met het doen van  puncties uit het reservoir wordt er uiteindelijk een definitieve drain  ingebracht die vloeistof laat aflopen van de ventrikels naar de buikholte.

Emotionele gevolgen

Als er sprake is van een hersenbloeding bij uw kind volgt er voor u als ouders een spannende tijd vol met onzekerheden:

 • Lost het lichaam het probleem zelf op?
 • Heeft de hersenbloeding invloed op de ontwikkeling van mijn kind?
 • Welke complicaties kunnen er optreden?

Al deze zaken kunt u bespreken  met de behandelend arts, de verpleegkundige of maatschappelijk werker.

Vooruitzichten

Het komt voor dat een baby niets overhoudt aan een hersenbloeding. Dat is natuurlijk de beste uitslag die  ouders zich kunnen wensen na een periode van onzekerheid. Maar het kan  ook zijn dat de baby er wel wat aan overhoudt. De gevolgen kunnen heel  verschillend zijn. Die zijn afhankelijk van waar de bloeding zat en wat  er beschadigd is. Wanneer de motorische banen beschadigd zijn, kan er  vertraagde motorische ontwikkeling ontstaan. Door vroeg starten van  fysiotherapeutische begeleiding kunnen deze gevolgen al vroeg worden behandeld en hopelijk beperkt. 

Een MRI op de uitgerekende datum kan meer duidelijkheid geven over de kans op motorische problemen.

Hersenbloeding bij een
pasgeborene
Wat is een hersenbloeding?

Bloedingen komen bij 1 op de 5 veel te vroeg geboren kinderen voor en meestal zijn deze klein en hebben geen gevolgen voor de ontwikkeling. Als de bloeding zich naar de hersenkamers uitbreidt, kan dat de vochtcirculatie in de hersenen verstoren. De hersenholtes (ventrikels) kunnen dan groter worden. Dit kan druk geven op het hersenweefsel rondom de hersenholtes. Hierdoor kan uiteindelijk het hersenweefsel beschadigd raken.

Meestal zijn er geen verschijnselen bij uw kind en zien we het probleem ontstaan door regelmatig een echo van de hersenen te maken. Indien de bloeding ook in het hersenweefsel zelf zit kan dit een nadelig effect hebben op de motorische en verstandelijke ontwikkeling.

Hoe ontstaat het?
Hersenbloedingen ontstaan meestal bij ernstig te vroeg geboren kinderen in de eerste paar dagen na de geboorte. De bloedvaten zijn nog erg kwetsbaar bij deze groep kinderen en bij schommelingen in de bloeddruk kan er in het teer netwerk van bloedvaten een bloeding optreden.

Verschijnselen

Meestal zijn er bij de te vroeg geboren kinderen geen duidelijke symptomen. Soms kunnen er epileptische aanvallen optreden.

Maar ook:

 • Kortdurende periodes van niet ademen
 • Voedingsproblemen
 • Spugen
 • Hartslagvertragingen
 • Temperatuurswisselingen
 • Ook stil gedrag en geprikkeldheid kunnen er op wijzen dat de baby een hersenbloeding heeft gehad
Onderzoek

Bij alle prematuren met een zwangerschapsduur  van minder dan 32 weken, zal er na de geboorte een echo van het hoofd  gemaakt worden. Als daaruit blijkt dat er een bloeding zit, worden er  vaker  echo's gemaakt. Er wordt mogelijk ook een MRI-scan gemaakt om  meer duidelijkheid te krijgen over de plaats van de bloeding en de  eventuele gevolgen waar jullie als ouders rekening mee kunnen houden.

Behandeling

Door regelmatig echo’s te maken kunnen we zien  of er een verstoorde afvoer optreedt van de hersenvloeistof waardoor de  hersenkamers geleidelijk aan groter worden. 

We proberen de hersenkamers weer wat kleiner  te laten worden door een ruggenprik (lumbaalpunctie) bij uw kind te doen  of een reservoir (Rickham) te plaatsen. 

Met een punctie kunnen we hersenvocht uit het  reservoir halen. Zo zorgen we ervoor dat de druk in de hersenen niet te  hoog wordt en de hersenkamers niet te groot worden. 

Als we niet kunnen stoppen met het doen van  puncties uit het reservoir wordt er uiteindelijk een definitieve drain  ingebracht die vloeistof laat aflopen van de ventrikels naar de buikholte.

Emotionele gevolgen

Als er sprake is van een hersenbloeding bij uw kind volgt er voor u als ouders een spannende tijd vol met onzekerheden:

 • Lost het lichaam het probleem zelf op?
 • Heeft de hersenbloeding invloed op de ontwikkeling van mijn kind?
 • Welke complicaties kunnen er optreden?

Al deze zaken kunt u bespreken  met de behandelend arts, de verpleegkundige of maatschappelijk werker.

Vooruitzichten

Het komt voor dat een baby niets overhoudt aan een hersenbloeding. Dat is natuurlijk de beste uitslag die  ouders zich kunnen wensen na een periode van onzekerheid. Maar het kan  ook zijn dat de baby er wel wat aan overhoudt. De gevolgen kunnen heel  verschillend zijn. Die zijn afhankelijk van waar de bloeding zat en wat  er beschadigd is. Wanneer de motorische banen beschadigd zijn, kan er  vertraagde motorische ontwikkeling ontstaan. Door vroeg starten van  fysiotherapeutische begeleiding kunnen deze gevolgen al vroeg worden behandeld en hopelijk beperkt. 

Een MRI op de uitgerekende datum kan meer duidelijkheid geven over de kans op motorische problemen.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm