Meer informatie over borstvoeding

Meer informatie
over borstvoeding
Websites

www.borstvoeding.nl
Algemene informatie over borstvoeding, startpagina van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en Borstvoedingsorganisatie La Leche League

www.nvlborstvoeding.nl
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundige

Organisaties

Bij vragen over borstvoeding kunt u altijd terecht bij de Vereniging Borst voeding Natuurlijk en La Leche League. Beide verenigingen geven folders uit over verschillende onderwerpen en kunnen u informatieve boeken aanbevelen.

Borstvoedingsorganisatie La Leche League Nederland
Postbus 212
4300 AE Zierikzee
Telefoonnummer: 0111 41 31 89
www.lalecheleague.nl of www.lalecheleague.org

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Postbus 1444
1300 BK Almere
www.nvlborstvoeding.nl 

Stichting Zorg voor Borstvoeding
www.zorgvoorborstvoeding.nl

Boeken

Borstvoeding
Mary Broeckhuijsen en Stefan Kleintjes ISBN: 978·90·274-6621· 1

Borstvoeding geven, antwoord op veel vragen
De Reede,
ISBN10 9032510460
ISBN13 9789032510466

Handboek Borstvoeding Borstvoedingsorganisatie La Leche League
ISBN10 9048302463
ISBN13 9789048302468

Overige boeken
In de bibliotheken onder SISO-nummer 615.7.

De 10 vuistregels van de WHO

De WHO en UNICEF ontwikkelden tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Alle instellingen voor moeder· en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

 1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
 2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
 5. dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
 6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
 8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
 10. dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties.


Meer informatie
over borstvoeding
Websites

www.borstvoeding.nl
Algemene informatie over borstvoeding, startpagina van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en Borstvoedingsorganisatie La Leche League

www.nvlborstvoeding.nl
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundige

Organisaties

Bij vragen over borstvoeding kunt u altijd terecht bij de Vereniging Borst voeding Natuurlijk en La Leche League. Beide verenigingen geven folders uit over verschillende onderwerpen en kunnen u informatieve boeken aanbevelen.

Borstvoedingsorganisatie La Leche League Nederland
Postbus 212
4300 AE Zierikzee
Telefoonnummer: 0111 41 31 89
www.lalecheleague.nl of www.lalecheleague.org

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Postbus 1444
1300 BK Almere
www.nvlborstvoeding.nl 

Stichting Zorg voor Borstvoeding
www.zorgvoorborstvoeding.nl

Boeken

Borstvoeding
Mary Broeckhuijsen en Stefan Kleintjes ISBN: 978·90·274-6621· 1

Borstvoeding geven, antwoord op veel vragen
De Reede,
ISBN10 9032510460
ISBN13 9789032510466

Handboek Borstvoeding Borstvoedingsorganisatie La Leche League
ISBN10 9048302463
ISBN13 9789048302468

Overige boeken
In de bibliotheken onder SISO-nummer 615.7.

De 10 vuistregels van de WHO

De WHO en UNICEF ontwikkelden tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Alle instellingen voor moeder· en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

 1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
 2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
 5. dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
 6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
 8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
 10. dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties.


UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm